Valtakunnallinen koulukirjastoselvitys

Valtakunnallisen koulukirjastoselvityksen tarkoituksena on kartoittaa peruskoulujen koulukirjastotilannetta koko Suomessa. Kysely toteutetaan opinnäytetyönä yhteistyössä Suomen kirjastoseuran koulun ja kirjaston yhteistyöryhmän kanssa. Yhteistyöryhmässä on edustus Opetushallituksesta, Kuntaliitosta, Suomen koulukirjastoyhdistyksestä, Kirjastot.fi:stä ja  yleisistä kirjastoista. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää opetuksen ja koulukirjastojen kehittämistyössä sekä koulukirjastotyöhön liittyvien koulutustilaisuuksien suunnittelussa. Kyselyn avulla saadaan myös ajantasaista tietoa, jota voi verrata muiden maiden vastaaviin tietoihin. Kysely on avoinna 14.1.2013-17.2.2013 välisen ajan. On tärkeää saada vastauksia mahdollisimman monesta koulusta/koulukirjastosta. Kyselyn linkkiä voi jakaa rohkeasti eteenpäin ja kannustaa kaikkia osallistumaan selvitykseen! Vastauksenne on tärkeä kattavan kokonaiskuvan saamiseksi, sillä tällä hetkellä ajantasaista tietoa Suomen koulukirjastotilanteesta ei ole olemassa. Kyselyyn liittyviin tiedusteluihin vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelulinjan yliopettaja ja opinnäytetyönohjaaja Ari Haasio ari.haasio@seamk.fi. Tutkijana toimii opiskelija Katja Kononoff, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, kirjasto- ja tietopalvelulinja

Linkki kyselyyn