Suomen koulukirjastoyhdistys ry – Finlands skolbiblioteks förening rf

Vuosikokouksessa 8.4.2014 päätettiin Suomen koulukirjasto ry:n uusi hallitus. Yhdistyksen puheenjohtajan jatkaa espoolainen lehtori Arja Kangasharju. Vuosikokouksessa tehtiin tavanomaisten vuosikokousasioiden lisäksi muutamia sääntömuutoksia. Merkittävin niistä on päätös muuttaa Suomen koulukirjastoyhdistys kaksikieliseksi yhdistykseksi. Toivottavasti näin saamme koko Suomen koulukirjastoväen entistä yhtenäisemmin yhdessä toimimaan tärkeän asian puolesta.