Arkisto ajan mukaan

Selaat päiväkohtaista arkistoa.

Koulukirjastoilla tasoittamaan oppimistulosten eroja

ÄOL ja Suomen Koulukirjastoyhdistys ottivat kantaa Pisaan ja mahdollisuuksiin käyttää kirjastoa opetuksessa. Teksti on lähetetty opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle ja lehdistölle.

Pisa-tutkimuksen tuoreet, itsenäisyyspäivänä julkaistut tulokset kertovat, että vaikka maamme 15-vuotiaat ovat edelleen sekä luonnontieteissä, matematiikassa että lukutaidossa maailman huippua, kuilu sukupuolten, koulujen, niiden oppilaiden ja maamme osien välillä on syventynyt hälyttävän paljon. Perheiden sosiaalisella asemalla on myös suuri vaikutus tuloksiin.

Hyvä lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Lukeva ihminen kehittää niin ajattelu-, ongelmanratkaisu-, keskittymis- kuin empatiakykyäänkin ja lisää tietojaan ympäröivästä maailmasta. Lukeminen on kuitenkin vähennyt huomattavasti. On tutkittu, että kodeissa ei lueta enää lapsille samassa määrin kuin ennen, joten päiväkodit ja koulut vastaavat suuresti lukemisharrastuksen herättämisestä ja ylläpidosta. Lukeminen on saanut rinnalleen paljon muita kiehtovia aktiviteetteja, joten siitä olisi nyt tehtävä entistä tärkeämpää ja kiinnostavampaa.

Koulujen kirjastot ovat nyt avainasemassa, ja niitä on ryhdyttävä kehittämään usein epämääräisistä tai olemattomista kirjavarastoista houkutteleviksi ja toimiviksi tietokeskuksiksi, joita hyödynnetään aktiivisesti kaikessa opetuksessa ja oppiaineiden välisessä yhteistyössä. Myös yleisen kirjaston ja koulukirjastojen yhteistyötä kannattaisi lisätä. Kirjastoammattilaiset voisivat auttaa kouluja paitsi tiedonhaussa ja kirjavinkkauksessa myös koulun oman kirjaston suunnittelussa ja kehittämisessä.

Omat kirjastot ovat erityisen tärkeitä kouluille, joiden välittömässä läheisyydessä ei ole yleistä kirjastoa. Pisa-tutkimuksessa selvisi, että erot kaupunkien ja maaseutujen oppimistuloksissa ovat isot. Olisikin tärkeää selvittää, miten kirjaston läheisyys selittää oppimistulosten eroja. Onko kaupunkikouluissa paremmat mahdollisuudet käyttää kirjastoa kuin maaseutukouluissa?

Vetoamme päättäjiin: Ryhdytään yhdessä pysäyttämään oppimistulosten laskua tarjoamalla kaikille lapsille ja nuorille yhtäläinen pääsy tiedon ja elämysten äärelle koulukirjastojen avulla sekä mahdollistamalla siten lukutaidon kehittäminen.

Vetoamme opettajiin: Vaaditaan kouluihin mahdollisuus käyttää kirjastoa luontevana osana opetusta ja luetaan erilaisia tekstejä kaikkien oppiaineiden tunneilla.

Vetoamme huoltajiin: Luetaan lapsille ja näytetään lukevan aikuisen mallia.

Sari Hyytiäinen
Puheenjohtaja
Äidinkielen opettajain liitto ry

Arja Kangasharju
Puheenjohtaja
Suomen koulukirjastoyhdistys ry

VI VALTAKUNNALLISET KOULUKIRJASTOPÄIVÄT 31.10. – 1.11.

Muuttuvat oppimisympäristöt olivat uuden opetussuunnitelman myötä erityisaiheena kuudensilla valtakunnallisilla koulukirjastopäivillä, jotka järjestivät Opetushallitus ja Suomen koulukirjastoyhdistys yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Tapahtuma järjestettiin Kirkkonummen Kokous- ja kongressikeskus Majvikissa.

Koulukirjastopäivillä kuultiin useita asiantuntijoita, jotka pohtivat mm. tulevaisuuden osaamista, tietokirjoja lukutaidon parantajina ja tiedonhallintaitojen opetusprosessia. Koulukirjastopäivien isäntäkaupunkina oli Espoo, jonka kouluja, kirjastoja ja koulukirjastoja sekä erityisesti lukuisia espoolaisia koulutukseen liittyviä erityishankkeita koulukirjastopäivillä esiteltiin.

Tiistaina 1.11. oli Majvikissa näytteillä parasta espoolaista koulu- ja kirjasto-osaamista, kun KULPSista Kunnariin, Mobosta Loistoon! – minimessut järjestettiin espoolaiseen tapaan. Osallistujilla oli tuolloin tilaisuus tutustua siihen, miten kirjastossa opetetaan koodausta tai robotit toimivat kirjallisuuslähettiläinä, miten toimii oppilaiden verkossa tapahtuva kirjallisuuskeskustelu tai lukudiplomin tekeminen – ja monia muita nykyaikaisia tapoja kehittää koulujen toimintakulttuuria myös kirjallisuuden ja kirjastojen kannalta. Koulukirjasto on todellakin muuttunut!

Kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille!

VUODEN 2015 KOULUKIRJASTO

Suomen koulukirjastoyhdistys ry nimeää joka toinen vuosi Vuoden koulukirjaston. Valinnan perusteena ovat erityisesti ansiot koulukirjaston kehittämisessä koko yhteisöä palvelevaksi yksiköksi. Tällaisiksi katsotaan esimerkiksi yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella mm. yleisen kirjaston tai muun paikallisyhteisön kanssa sekä oppilaiden osallistaminen ja koulukirjasto-opetuksen järjestäminen uudella innostavalla tavalla. Myös lukuharrastusta lisäävä toiminta kirjastossa ja tiedonhallintataitojen ohjaus oppilaille ja opettajille otetaan huomioon.

Suomen koulukirjastoyhdistys ry:n hallitus sai tänä vuonna käsiteltäväkseen nimitysehdotuksia erilaisista ansiokkaista koulukirjastoista. Niiden joukosta Vuoden 2015 koulukirjastoksi valittiin Etelä-Tapiolan lukion koulukirjasto. Etelä-Tapiolan lukiossa on tehty pitkäjänteistä koulukirjaston kehittämistyötä, joka jatkuu edelleen. Kirjaston Mediateekissä on lisäksi jo varhain alettu edistää tiedonhaun ja sen hallinnan opettamista myös sähköisesti, hankittu vaikuttava yli 9000 niteen kirjastokokoelma sekä otettu huomioon lukion painotus ja kansainvälisyys. Kirjasto tekee aktiivista yhteistyötä paikallisen yleisen kirjaston kanssa. Koulussa lukemista on myös tehty monin tavoin näkyväksi mm. erilaisin lukutempauksin. Lisäksi jokaisessa oppiaineessa luetaan ja kaikilla koulussa opiskeltavilla kielillä on kirjallisuutta luettavissa.
Etelä-Tapiolan lukion kirjasto on vaikuttavasti koko kouluyhteisön keskus ja sydän.

Palkinto luovutettiin koululle 19.4.

Tervetuloa Kirjatorille 19.4.16

Tervetuloa Kirjatorille ti 19.4. klo 15.30-18.30! Tilaisuus järjestetään osoitteessa: Korkeavuorenkatu 37 00130 Helsinki.

Tilaisuudessa kustantajat esittelevät kirjauutuuksia koulukirjastojen kirjahankintojen tueksi ja kirjailijat kertovat työstään ja uutuuksistaan.

Iltapäivän aikana palkitaan vuoden 2015 koulukirjasto.

Ilmoittautumiset 5.4.16 mennessä osoitteeseen henna.yliharsila@espoo.fi.

Onko teidän koulussanne vuoden 2015 koulukirjasto?

Suomen koulukirjastoyhdistys ry nimeää Vuoden koulukirjaston 2015. Valinnan perusteena ovat erityisesti ansiot koulukirjaston kehittämisessä koko yhteisöä palvelevaksi yksiköksi. Tällaisiksi voidaan katsoa esimerkiksi yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella mm. yleisen kirjaston tai muun paikallisyhteisön kanssa sekä oppilaiden osallistaminen ja koulukirjasto-opetuksen järjestäminen uudella innostavalla tavalla. Myös lukuharrastusta lisäävä toiminta kirjastossa ja tiedonhallintataitojen ohjaus oppilaille ja opettajille otetaan huomioon. Näinä tiukkoina aikoina pienetkin teot ovat merkittäviä!
Vuoden koulukirjasto saa mainetta ja kunniaa sekä kirjauutuuksia koulukirjastoon.

Valinnan vuoden koulukirjastoksi tekee Suomen koulukirjastoyhdistyksen hallitus. Tulos julkistetaan 19. huhtikuuta 2016 yhdistyksen vuosikokouksen sekä Kirjatori-tapahtuman yhteydessä Bonnier-talossa Helsingissä.

Hakemus vuoden koulukirjastoksi tulee tehdä 19.2.2016 mennessä. Hakemukset voi postittaa osoitteeseen Suomen koulukirjastoyhdistys, Kehrääjäntie 5B, 02660 Espoo tai toimittaa sähköisesti: suomen.koulukirjastoyhdistys@gmail.com.

Hakulomake löytyy tästä linkistä:  Esitys vuoden koulukirjastoksi2015