Kevättalven tapahtumia

Hyvät koulukirjastoyhdistyksen jäsenet!
Toiveitamme on kuultu: Lukuklaani-hanke laajenee yläkouluihin
Suomen Kulttuurirahasto lahjoittaa miljoona euroa yläkouluikäisten nuorten lukemisen ja lukutaidon edistämiseen sekä lukuharrastuksen tukemiseen. Yläkouluihin suunnatun Lukuklaani-hankkeen tavoitteena on rohkaista nuoria lukemaan enemmän.
Lukuklaani on Suomen Kulttuurirahaston ja tekijänoikeusjärjestö Kopioston hanke, joka on aiemmin toteutettu vuosina 2017–2018 ala- ja yhtenäiskouluihin kohdennettuna. Yläkoulujen Lukuklaani-hankkeessa lahjoitetaan sadan kirjan paketti materiaaleineen jokaiselle Suomen ylä- ja yhtenäiskoululle eli peruskoululle, jossa on luokat seitsemästä yhdeksään. Hanke ajoittuu vuosille 2018–2019 ja sen toteutuksesta vastaa Lastenkirjainstituutti.
”Parhaiten lukuintoa ruokkivat houkuttelevat, ikätasolle sopivat kirjat, jotka ovat helposti saatavissa omassa koulussa. Maamme koulukirjastot ovat kuitenkin tällä hetkellä aika kehnossa kunnossa, koska uutta materiaalia on voitu hankkia niukasti. Suomen Kulttuurirahaston lahjoitus helpottaa tilannetta ja antaa toivottavasti sysäyksen koulukirjastojen pitkäjänteiselle kehittämiselle”, kuvailee Äidinkielen opettajain liiton puheenjohtaja Sari Hyytiäinen.
Kirjavalinnat yläkoulujen kirjapaketteihin on tehty syksyn 2018 aikana. Koulut pääsevät tilaamaan kirjoja kevätlukukaudella 2019 ja ne toimitetaan syyslukukauden 2019 alussa.
”Lukuklaanin kirjoihin liittyvissä materiaaleissa tuodaan esille monipuolisia, toiminnallisia kirjojen käsittelytapoja ja liitetään kirjallisuus myös laajemmin erilaisiin muihinkin oppiaineisiin liittyviin ilmiöihin. Nuorten lukemisintoa voidaan parantaa laajasti vain konkreettisilla, koko Suomea koskevilla toimilla. Suomen Kulttuurirahaston Lukuklaani-hanke yläkouluille on juuri sellainen”, sanoo Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen.

Vuosikokous tiistaina 26.3.2019 Oodissa
Kevät on vuosikokousaikaa. Koulukirjastoyhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 26.3.2019 klo 18.00 Helsingin keskuskirjasto Oodissa, ryhmätilassa 3 (os. Töölönlahdenkatu 4). Vuosikokousta edeltää opastettu kierros Oodissa klo 17, johon mahtuu mukaan 20 ensin ilmoittautunutta. Ilmoittauduthan 22.3. mennessä yhdistyksen sihteerille: helena.kajosaari@edu.hel.fi. Opastus alkaa alakerroksen info-pisteeltä.
Kirjatori 16.4. Otavan tiloissa
Kevään kirjatori on Otavan tiloissa (Uudenmaankatu 10) tiistaina 16.4.2019 klo 15–18, jolloin kustantajat esittelevät lasten- ja nuortenkirjauutuuksia. Ilmoittautumiset 29.3. mennessä henna.yliharsila@espoo.fi.

Suomen koulukirjastoyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Aika: tiistaina 26.3.2019 klo 18
Paikka: Helsingin keskuskirjasto Oodin ryhmätilassa 3, Töölönlahdenkatu 4
Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 10§:ssä mainitut asiat:

1. Avataan kokous.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään työjärjestys.
5. Esitellään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
10. Päätetään yhdistyksen lakkauttamisvalmisteluista.