Arja K

Koulukirjastoilla tasoittamaan oppimistulosten eroja

ÄOL ja Suomen Koulukirjastoyhdistys ottivat kantaa Pisaan ja mahdollisuuksiin käyttää kirjastoa opetuksessa. Teksti on lähetetty opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle ja lehdistölle.

Pisa-tutkimuksen tuoreet, itsenäisyyspäivänä julkaistut tulokset kertovat, että vaikka maamme 15-vuotiaat ovat edelleen sekä luonnontieteissä, matematiikassa että lukutaidossa maailman huippua, kuilu sukupuolten, koulujen, niiden oppilaiden ja maamme osien välillä on syventynyt hälyttävän paljon. Perheiden sosiaalisella asemalla on myös suuri vaikutus tuloksiin.

Hyvä lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Lukeva ihminen kehittää niin ajattelu-, ongelmanratkaisu-, keskittymis- kuin empatiakykyäänkin ja lisää tietojaan ympäröivästä maailmasta. Lukeminen on kuitenkin vähennyt huomattavasti. On tutkittu, että kodeissa ei lueta enää lapsille samassa määrin kuin ennen, joten päiväkodit ja koulut vastaavat suuresti lukemisharrastuksen herättämisestä ja ylläpidosta. Lukeminen on saanut rinnalleen paljon muita kiehtovia aktiviteetteja, joten siitä olisi nyt tehtävä entistä tärkeämpää ja kiinnostavampaa.

Koulujen kirjastot ovat nyt avainasemassa, ja niitä on ryhdyttävä kehittämään usein epämääräisistä tai olemattomista kirjavarastoista houkutteleviksi ja toimiviksi tietokeskuksiksi, joita hyödynnetään aktiivisesti kaikessa opetuksessa ja oppiaineiden välisessä yhteistyössä. Myös yleisen kirjaston ja koulukirjastojen yhteistyötä kannattaisi lisätä. Kirjastoammattilaiset voisivat auttaa kouluja paitsi tiedonhaussa ja kirjavinkkauksessa myös koulun oman kirjaston suunnittelussa ja kehittämisessä.

Omat kirjastot ovat erityisen tärkeitä kouluille, joiden välittömässä läheisyydessä ei ole yleistä kirjastoa. Pisa-tutkimuksessa selvisi, että erot kaupunkien ja maaseutujen oppimistuloksissa ovat isot. Olisikin tärkeää selvittää, miten kirjaston läheisyys selittää oppimistulosten eroja. Onko kaupunkikouluissa paremmat mahdollisuudet käyttää kirjastoa kuin maaseutukouluissa?

Vetoamme päättäjiin: Ryhdytään yhdessä pysäyttämään oppimistulosten laskua tarjoamalla kaikille lapsille ja nuorille yhtäläinen pääsy tiedon ja elämysten äärelle koulukirjastojen avulla sekä mahdollistamalla siten lukutaidon kehittäminen.

Vetoamme opettajiin: Vaaditaan kouluihin mahdollisuus käyttää kirjastoa luontevana osana opetusta ja luetaan erilaisia tekstejä kaikkien oppiaineiden tunneilla.

Vetoamme huoltajiin: Luetaan lapsille ja näytetään lukevan aikuisen mallia.

Sari Hyytiäinen
Puheenjohtaja
Äidinkielen opettajain liitto ry

Arja Kangasharju
Puheenjohtaja
Suomen koulukirjastoyhdistys ry

VI VALTAKUNNALLISET KOULUKIRJASTOPÄIVÄT 31.10. – 1.11.

Muuttuvat oppimisympäristöt olivat uuden opetussuunnitelman myötä erityisaiheena kuudensilla valtakunnallisilla koulukirjastopäivillä, jotka järjestivät Opetushallitus ja Suomen koulukirjastoyhdistys yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Tapahtuma järjestettiin Kirkkonummen Kokous- ja kongressikeskus Majvikissa.

Koulukirjastopäivillä kuultiin useita asiantuntijoita, jotka pohtivat mm. tulevaisuuden osaamista, tietokirjoja lukutaidon parantajina ja tiedonhallintaitojen opetusprosessia. Koulukirjastopäivien isäntäkaupunkina oli Espoo, jonka kouluja, kirjastoja ja koulukirjastoja sekä erityisesti lukuisia espoolaisia koulutukseen liittyviä erityishankkeita koulukirjastopäivillä esiteltiin.

Tiistaina 1.11. oli Majvikissa näytteillä parasta espoolaista koulu- ja kirjasto-osaamista, kun KULPSista Kunnariin, Mobosta Loistoon! – minimessut järjestettiin espoolaiseen tapaan. Osallistujilla oli tuolloin tilaisuus tutustua siihen, miten kirjastossa opetetaan koodausta tai robotit toimivat kirjallisuuslähettiläinä, miten toimii oppilaiden verkossa tapahtuva kirjallisuuskeskustelu tai lukudiplomin tekeminen – ja monia muita nykyaikaisia tapoja kehittää koulujen toimintakulttuuria myös kirjallisuuden ja kirjastojen kannalta. Koulukirjasto on todellakin muuttunut!

Kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille!

VUODEN 2015 KOULUKIRJASTO

Suomen koulukirjastoyhdistys ry nimeää joka toinen vuosi Vuoden koulukirjaston. Valinnan perusteena ovat erityisesti ansiot koulukirjaston kehittämisessä koko yhteisöä palvelevaksi yksiköksi. Tällaisiksi katsotaan esimerkiksi yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella mm. yleisen kirjaston tai muun paikallisyhteisön kanssa sekä oppilaiden osallistaminen ja koulukirjasto-opetuksen järjestäminen uudella innostavalla tavalla. Myös lukuharrastusta lisäävä toiminta kirjastossa ja tiedonhallintataitojen ohjaus oppilaille ja opettajille otetaan huomioon.

Suomen koulukirjastoyhdistys ry:n hallitus sai tänä vuonna käsiteltäväkseen nimitysehdotuksia erilaisista ansiokkaista koulukirjastoista. Niiden joukosta Vuoden 2015 koulukirjastoksi valittiin Etelä-Tapiolan lukion koulukirjasto. Etelä-Tapiolan lukiossa on tehty pitkäjänteistä koulukirjaston kehittämistyötä, joka jatkuu edelleen. Kirjaston Mediateekissä on lisäksi jo varhain alettu edistää tiedonhaun ja sen hallinnan opettamista myös sähköisesti, hankittu vaikuttava yli 9000 niteen kirjastokokoelma sekä otettu huomioon lukion painotus ja kansainvälisyys. Kirjasto tekee aktiivista yhteistyötä paikallisen yleisen kirjaston kanssa. Koulussa lukemista on myös tehty monin tavoin näkyväksi mm. erilaisin lukutempauksin. Lisäksi jokaisessa oppiaineessa luetaan ja kaikilla koulussa opiskeltavilla kielillä on kirjallisuutta luettavissa.
Etelä-Tapiolan lukion kirjasto on vaikuttavasti koko kouluyhteisön keskus ja sydän.

Palkinto luovutettiin koululle 19.4.

Onko teidän koulussanne vuoden 2015 koulukirjasto?

Suomen koulukirjastoyhdistys ry nimeää Vuoden koulukirjaston 2015. Valinnan perusteena ovat erityisesti ansiot koulukirjaston kehittämisessä koko yhteisöä palvelevaksi yksiköksi. Tällaisiksi voidaan katsoa esimerkiksi yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella mm. yleisen kirjaston tai muun paikallisyhteisön kanssa sekä oppilaiden osallistaminen ja koulukirjasto-opetuksen järjestäminen uudella innostavalla tavalla. Myös lukuharrastusta lisäävä toiminta kirjastossa ja tiedonhallintataitojen ohjaus oppilaille ja opettajille otetaan huomioon. Näinä tiukkoina aikoina pienetkin teot ovat merkittäviä!
Vuoden koulukirjasto saa mainetta ja kunniaa sekä kirjauutuuksia koulukirjastoon.

Valinnan vuoden koulukirjastoksi tekee Suomen koulukirjastoyhdistyksen hallitus. Tulos julkistetaan 19. huhtikuuta 2016 yhdistyksen vuosikokouksen sekä Kirjatori-tapahtuman yhteydessä Bonnier-talossa Helsingissä.

Hakemus vuoden koulukirjastoksi tulee tehdä 19.2.2016 mennessä. Hakemukset voi postittaa osoitteeseen Suomen koulukirjastoyhdistys, Kehrääjäntie 5B, 02660 Espoo tai toimittaa sähköisesti: suomen.koulukirjastoyhdistys@gmail.com.

Hakulomake löytyy tästä linkistä:  Esitys vuoden koulukirjastoksi2015

 

Jäsenillassa lukulähettiläitä ja uusittu koulukirjasto 20.10.2015

Tervetuloa yhdistyksen jäseniltaan tiistaina 20.10. klo 18 alkaen Helsingin Munkkiniemen alakouluun! Tilaisuudessa pääsemme tutustumaan koulun uudistettuun kirjastoon ja kuulemme  läsambassadör Katarina von Numers-Ekmanin sekä kirjailija, läänintaiteilija Tittamari Marttisen puheenvuorot lukemaan innostamisesta. Tilaisuus on suomen- ja ruotsinkielinen.

Ilmoittautumiset helena.kajosaari@edu.hel.fi.

Syksyn ensimmäinen jäsenilta PERUTTU!

Aleksis Kiven päivän illaksi suunnittelemamme jäsenilta on yhdistyksestä riippumattomista syistä joudutta peruuttamaan. Tiedotamme mahdollisimman pikaisesti seuraavan iltamme ajankohdasta ja paikasta.

Valtakunnalliset koulukirjastopäivät 2012 ja koulukirjastot uutisissa

Neljännet valtakunnalliset koulukirjastopäivät järjestettiin Kuopiossa 25.-26.4.12. Kahden päivän upea koulutusanti sekä hienot suomalaisen koulukirjastoväen kohtaamiset vahvistavat uskoa koulukirjastotyön tekemiseen. Seuraavat, viidennet, valtakunnalliset päivät ovat kahden vuoden päästä, 24.-25.4.14 Oulussa.

Koulukirjastoasia ylitti pe 27.4.12 myös uutiskynnyksen ja Ylen uutisissa peräänkuulutettiin tasa-arvoa koulukirjastoasioissa.

Kevään jäsentapahtuma ja vuosikokous

Suomen koulukirjastoyhdistys järjestää tuttuun tapaan yhdessä Ymmerstan koulun kanssa Kirjatori-tapahtuman. Tilaisuudessa kustantajat esittelevät uutuuskirjoja. Kirjaesittelyt ovat loistava apu oman koulukirjaston kirjahankintoja varten. Tilaisuus pidetään torstaina 19.4.12 klo 15.00-18.00 Ymmerstan koululla (Ristihaantie 5, Espoo). Ilmoittautumiset Kirjatori-tapahtumaan 11.4. mennessä henna.yliharsila@espoo.opit.fi. Kirjatorin jälkeen pidetään Suomen koulukirjastoyhdistys ry:n vuosikokous klo 18.15 alkaen. Tervetuloa mukaan!

Jäsenilta helmikuussa 2012

Kevään ensimmäinen jäsenilta järjestetään valtion erikoiskirjastossa, Celiassa to 9.2. klo 18 (-n. 20). Tilaisuudessa palkitaan Vuoden koulukirjastonhoitaja 2011 sekä tutustutaan Celian toimintaan. Pientä iltapalaa on myös tarjolla. Ilmoittautumiset viimeistään ma 6.2.12 osoitteeseen henna.yliharsila(at)espoo.opit.fi.

Celia tarjoaa kauno- ja tietokirjallisuutta ja oppikirjoja ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina kaikille, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa. Olipa lukemisen vaikeuden aiheuttajana sitten lukihäiriö, näkövamma, vanhuuden heikentynyt näkö tai lihaskunto tai muu vastaava syy, Celian kirjat tarjoavat mahdollisuuden kirjallisuudesta nauttimiseen ja tiedonhankintaan. Celian kauno- ja tietokirjojen lainaaminen on maksutonta, ja monipuolisesta kokoelmasta löytyy luettavaa jokaiseen makuun.  Myös yhteisöt, kuten koulut, päiväkodit ja palvelutalot, voivat olla Celian asiakkaina. Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa. Vuosittain Celia tuottaa noin 2000 uutta kirjaa ääni-, piste- tai elektroniseksi kirjaksi.

Lukuviikko 2012

Valtakunnallista Lukuviikkoa vietetään 23.-29.4.2012. Lukuviikko on lukemisen teemaviikko, jonka teemana on tänä vuonna tietokirjallisuus. Lukukeskus julkaisee maaliskuussa verkkosivuillaan oppituntivinkkejä tietokirjojen käsittelyyn eri luokka-asteilla. Huhtikuun puolivälissä ilmestyvät lasten kirjallisuuslehti Vinskin ja nuorille suunnatun Lukufiiliksen teemanumerot, joita voi tilata edullisina nipputilauksina.

Lukuviikko on erinomainen aika kutsua kirjailija tai kääntäjä kouluvierailulle. Esiintyjiä voi tilata Lukukeskuksen palvelun kautta. Keväällä Lukukeskus julkaisee uuden kirjailijatietokannan, josta löytyy vierailuja tekeviä kauno- ja tietokirjailijoita sekä kääntäjiä.

Lukukeskus on julkistanut peruskoulun ja lukion luokille kilpailun, jossa arvotaan kuusi tietokirjavierailua. Kilpailuun voi osallistua kokoamalla luokan Top 5 Tietokirjat -lista. Vastaukset tulee lähettää 29.2.2012 mennessä osoitteeseen lukukeskus@lukukeskus.fi tai postitse Lukukeskus, PL 8, 00531 Helsinki. Palkintovierailut kustantaa Suomen tietokirjailijat ry ja ne pyritään järjestämään Lukuviikolla