Koulukirjastoista

Lukuklaanin sivustolta löytyy upeita materiaaleja kirjallisuudenopetuksen tueksi. Klikkaamalla linkkiä pääsee katsomaan videon, josta saa ideoita lukupiireihin: Vinkkejä lukupiireihin

Hyvä koulukirjasto -julkaisun uusi, päivitetty versio on nyt valmis. Tämä opas on oiva käsikirja koulukirjastotyöhön. Löydät oppaan täältä.

Koulukirjastot netissä

Monet koulukirjastot ylläpitävät mielenkiitoisia ja idearikkaita nettisivuja:

Hämeenlinnan yhteiskoulu
Lahden yhteiskoulu
Viikin Normaalikoulu
Ymmerstan koulu

Sursik skola

 

Ihastuttava blogi Lastenkirjahylly sisältää arvioita uusista ja vanhoista lasten- ja nuortenkirjoista. Tutustu ihmeessä!

Koulukirjastobudjettia ei ole. Kirjat ovat vanhoja. Kirjastonhoitaja puurtaa yksin. Intoa ja asiakaskuntaa riittäisi. Mitä voi tehdä, jotta saa koulukirjaston heräämään henkiin. Tässä Kopioston Koulukirjasto – tilaa luovuudelle hankkeen pohjalta syntyneitä yhdistyksen väen ajatuksia avuksenne koulukirjaston ”virittämiseen”.

Liity Facebookin koulukirjastot-ryhmään! Ryhmä kaipaa lisää jäseniä. FB on oiva paikka käydä keskusteluja koulukirjastoihin liittyvistä kysymyksistä, saada infoa, vinkkejä ja linkkejä, verkostoitua ja kysellä kuulumisia. Myös ryhmästä Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa saa paljon apua ja materiaalia koulukirjastoihin ja sosiaaliseen mediaan.

Ensilon  eurooppalainen säätiö, joka toimii aktiivisesti koulukirjastojen ja koulukirjastonhoitajien hyväksi. Ohessa Ensilin esite (englanniksi).
Ensil

IASL:n School Librarianship Award 2009 on luovutettu portugalilaiselle koulukirjastojen kehittäjälle Maria Jose Vitorinolle. Osalla yhdistyksen väellä oli suuri kunnia olla todistamassa palkinnon jakoa paikan päällä Lissabonissa 1.10.2009.

Koulun ja kirjaston yhteistyöryhmä jatkaa toimintaansa 16.4.09. Yhdistyksestä ryhmän toimintaan osallistuvat Hannele Frantsi, Johanna Hirmasto ja Seija Salminen (kokoonkutsuja).  Yhteistyöryhmässä on edustus myös opetushallituksesta, kuntaliitosta, kirjastoseurasta sekä Sipoon ja Helsingin kaupungin kirjastoista.

Suomen koulukirjastoyhdistys kävi opetusministeriössä 7.4.2008 tapaamassa opetusministeri Sari Sarkomaata. Aiheena oli huoli koulu- ja oppilaitoskirjastojen asemasta lainsäädännössä ja valtionhallinnossa sekä yleisistä kehittämisedellytyksistä.

Suomen koulukirjastoyhdistys kävi 5.3.2008 tapaamassa eduskunnan sivistysvaliokunnan edustajia. Tilaisuudessa tuotiin esiin koulukirjastoja koskevan lainsäädännön puutteellisuus sekä alueen kehittämistarpeita. Tilaisuutta emännöivät valiokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo ja kansanedustaja Sanna Lauslahti.

Ammattioppilaitosten kirjastot ovat verkostoitumassa. Yhteistyön aloitusseminaari järjestetään Jyväskylässä 3.4.2008.

Koulukirjastot lainsäädännössä

Perusopetuslaki 47§: Perusopetusta tukeva muu toiminta
Perusopetuksen yhteydessä voidaan oppilaille järjestää kirjastotoimintaa, kerhotoimintaa ja muuta opetukseen läheisesti liittyvää toimintaa.
Lukiolaki 38 §: Lukiokoulutuksen yhteydessä järjestettävä muu toiminta
Lukiokoulutuksen yhteydessä voidaan opiskelijoille järjestää koulutukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa.
Lukioasetus 18 §: Lukiokoulutuksen yhteydessä järjestettävä muu toiminta
Lukiolain 38 §:ssä tarkoitettua toimintaa on oppilaskerho- ja koulukirjastotoiminta sekä muu lukiokoulutukseen läheisesti liittyvä toiminta.
Päättäessään koulutusta koskevasta lainsäädännöstä v. 1998 Suomen eduskunta antoi lausuman (n:o 6):
Eduskunta edellyttää, että opetusministeriö painottaa lähivuosien toiminnassaan koulujen kirjasto- ja tietopalvelutoiminnan kehittämistä riittävän monipuolisesti opetuksen pedagogisen kehittämisen osana.