Skolbiblioteken i Finland

  • Skolbiblioteken varierar i landets skolor, allt från små rum med böcker till ändamålsenliga utrymmen med litteratur, tidskrifter, datorer, arbetsrum m.m.
  • I lagen om grundläggande utbildning nämns skolbiblioteket som ”annan verksamhet som stöder den grundläggande utbildningen” men
  • kommunerna är inte tvungna att se till att det finns skolbibliotek i skolorna även om den pedagogiska verksamheten där ses som positiv för inlärningen.
  • Utbildning för skolbibliotekarier saknas i Finland även om kurser ordnas.
  • Lärarna är ändå högt utbildade och kunniga. Lärarna handleder eleverna i informationssökning, tipsar om bra böcker, ordnar författarbesök och olika jippon kring läsning, samarbetar med det allmänna biblioteket m.m.

Se gärna hur Sursik skola, vars skolbibliotekarie utsågs till Årets skolbibliotekarie 2011, har ordnat sitt skolbibliotek!