Vuoden koulukirjasto

Suomen koulukirjastoyhdistys ry on aiemmin nimennyt vuosittain Vuoden koulukirjastonhoitajan. Nykykäytäntönä valitaan Vuoden koulukirjasto joka toinen vuosi. Kummankin valinnan perusteina ovat erityiset ansiot koulukirjaston kehittämisessä. Tällaisiksi voidaan katsoa esimerkiksi oman koulukirjaston kehittäminen opetussuunnitelman mukaisen opetuksen tukikohdaksi, tiedonhallintataitojen ohjaus oppilaille ja opettajille, lukuharrastusta lisäävä toiminta, yhteistyö yleisen kirjaston tai muun paikallisyhteisön kanssa ja toiminta kouluttajana tai muissa asiantuntijatehtävissä.

Vuoden koulukirjastonhoitajaksi/koulukirjastoksi nimettävä saa mainetta ja kunniaa sekä huomattavan määrän kirjauutuuksia sekä koulukirjastoon että myös omaan hyllyynsä.

Valinnan tekee Suomen koulukirjastoyhdistyksen hallitus. Tulos julkistetaan alkuvuodesta järjestettävässä yhdistyksen jäsentilaisuudessa.

 

Vuoden koulukirjastot

2015: Etelä-Tapiolan lukion koulukirjasto

Etelä-Tapiolan lukiossa on tehty pitkäjänteistä koulukirjaston kehittämistyötä, joka jatkuu edelleen. Kirjaston Mediateekissä on lisäksi jo varhain alettu edistää tiedonhaun ja sen hallinnan opettamista myös sähköisesti, hankittu vaikuttava yli 9000 niteen kirjastokokoelma sekä otettu huomioon lukion painotus ja kansainvälisyys. Kirjasto tekee aktiivista yhteistyötä paikallisen yleisen kirjaston kanssa. Koulussa lukemista on myös tehty monin tavoin näkyväksi mm. erilaisin lukutempauksin. Lisäksi jokaisessa oppiaineessa luetaan ja kaikilla koulussa opiskeltavilla kielillä on kirjallisuutta luettavissa. Etelä-Tapiolan lukion kirjasto on vaikuttavasti koko kouluyhteisön keskus ja sydän. Palkinto luovutettiin koululle 19.4.16

2013: Hätilan kirjasto, Hämeenlinnan yhteiskoulu, Hämeenlinna

* erinomaisesti, pedagogiikka johteisesti, toteutettu koulukirjasto yhteistyönä koulun sekä yleisen kirjaston kanssa

 

Vuoden koulukirjastonhoitajat (2002-2011)

2011: Carola Sjöblom, Sursik skola, PedersöreCarolaS

* historian aineenopettaja, apulaisrehtori
* koulukirjastonhoitaja vuodesta 1989
* suunnittelut ja toteuttanut kouluunsa modernin
koulukirjaston
* luonut kouluunsa esim. joka viikkoisen lukutunnin
ja yhteiset tiedonhallintaprojektien suuntaviivat
* ollut mukana aktiivisesti Läs och Skriv-, Bittis- ja
Skolbiblioteket i Fokus – projekteissa
* järjestänyt Pohjoismaiset koulukirjastopäivät 2009

2009: Minna Katajamäki, Taavinkylän koulu, Espoo

* luokanopettaja, Netlibris-tutor
* koulukirjastonhoitaja (Opeko, 20 ja yksi ovea oppimiseen)
* sekä lukemaan innostaja että tiedonhallintaitojen kehittäjä
* oppimateriaalin tekijä

2008: Anne Hokkinen, Puolalan koulu, Turku

*
 luokanopettaja
* Superkirtsi -koordinaattori
* ollut mukana toteuttamassa Kirjapolku -diplomit koululleen
* tiivis yhteistyö Turun kaupunginkirjaston kanssa: kummikoulukirjasto
* organisoinut Kirjailija koulussa -projektin Puolalan koululla

2007: Kirsi Ruuttula, Myllymäen koulu, Lappeenranta

* luokanopettaja
* kasvatus- ja opetustoimen koulukirjastoryhmän jäsen
* kouluttanut opettajia tiedonhallintataidoissa ja ollut luomassa taidoille opetussuunnitelmaa
* Netlibris-kirjallisuuspiiriopettaja ja lukudiplomin tekijä

2006: Sallamaaria Aalto, Harjulan koulu, Nurmijärvi

* luokanopettaja ja äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori (Harjulan koulu ja Klaukkalan aikuislukio)
* Luku-Suomi-hankkeen kuntakoordinaattori 2002-04
* luonut tiedonhallintataitojen opetusohjelman ja lukudiplomin Nurmijärven kuntaan

2005: Henna Ylihärsilä, Iivisniemen koulu, Espoo

* luokanopettaja
* Netlibris-kirjallisuuspiirikouluttaja
* ollut mukana luomassa Kunnari-lukudiplomin Suomeen (Opetushallituksen sivut)

2004: Eila Hyrkäs, Toppilan koulu, Oulu

* äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
* ollut mukana Oulun kaupungin koulukirjastojen kehittämistyössä
* tiedonhallintataitojen kouluttajana yliopistossa

2003: Olli Rantala, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Helsinki

* kirjastonhoitaja
* vahvistanut koulukirjaston roolia koulussaan ja sen ulkopuolella

2002: Marjukka Puustinen, Kantokasken koulu, Espoo

* luokanopettaja
* ollut luomassa koulukirjastostaan mallikoulukirjastoa Espooseen
* kehittänyt työssään tiedonhallintataitojen opetusta